כניסה למערכת ספרו את הסיפור שלכם

עקרונות פדגוגיים

עקרונות פדגוגיים הם הנחיות כלליות שמטרתן לעזור בתכנון ההוראה, ובפיתוח פעילויות שיתמכו בלמידה מעמיקה של תלמידים בהקשרים שונים ובמיוחד בהקשרים מורכבים ומאתגרים (כיתות הטרוגניות, למידה חוץ כיתתית, תכנים מורכבים ועוד). 

סביבת ה Insights כוללת עקרונות פדגוגיים משני סוגים: (א) עקרונות-על פדגוגיים (או בקיצור - "עקרונות-על"), שנוסחו בהתבסס על תיאוריות בלמידה ועל מחקר בחינוך, ו-(ב) עקרונות הפעלה פדגוגיים (או בקיצור - "עקרונות הפעלה"), המגשרים בין "סיפורי הפעלה" מהשטח, לבין עקרונות העל. 

בדומה למדע אזרחי, הידע על אופני היישום של מדע אזרחי בבתי ספר מצוי הן אצל העוסקים בפרקטיקה והן אצל העוסקים במחקר. Insights תוכננה כך שתאפשר פיתוח, עדכון וביסוס של מאגר העקרונות הפדגוגיים הקיים על ידי קהילת המדע האזרחי אשר מתפתחת סביב מרכז TCSS.

עקרונות הפעלה