כניסה למערכת ספרו את הסיפור שלכם

ניתוח נתונים שיתופי מרחוק

story image

תמונות של חיות בר מ-3 נחלים בחיפה חולקו בין התלמידים המשתתפים בפרויקט, וכל קבוצת תלמידים הייתה אחראית על מיון וניתוח קבוצת תמונות. כל הנתונים רוכזו בטבלה אחת ושימשו את כלל התלמידים שהשתתפו בפרויקט.

עקרונות הפעלה

עקרונות הפעלה מתארים דרכים שונות לגשר בין תיאוריות על למידה והוראה לבין דרכי יישום אפשריות

תמיכה במגוון מבנים חברתיים

שילוב דרכי אינטרקציה וסוגי מדיה מגוונים

תמיכה בפיתוח פרקטיקות מדעיות וחשיבה מסדר גבוה

גישור בין חקר מדעי וחקר נתונים

גישור בין המרחב הפיזי לוירטואלי

למדו עוד על עקרונות ההפעלה

כחלק מפרויקט טבע עירוני הוצבו מצלמות המופעלות בתנועה על ידי אחד החוקרים המובילים את הפרויקט. הוצבו שלוש מצלמות בשלושה נחלים שונים בחיפה: נחל לוטם, נחל זיו ונחל רמז. המצלמות הוצבו מתחת לשכונות המגורים. לאחר שבועיים הורדו המצלמות ואיתן אלפי תמונות שהמצלמות צילמו.

כדי להקל על עבודת התלמידים התמונות חולקו בין כלל התלמידים המשתתפים בפרויקט, מבתי ספר שונים, כך שכל קבוצת תלמידים הייתה אחראית על ניתוח של מספר מצומצם של תמונות. כדי להקל על העבודה, בפרט בזמן קורונה, כלל הפעילות נעשתה מרחוק תוך שילוב עבודה עם גוגל דרייב. כל התמונות הועלו לכונן גוגל בחשבון ייעודי. לאחר מכן מובילות הפרויקט ערכו טבלאות מסודרות שבהן פורטו שמות הקבצים לניתוח עבור כל קבוצת תלמידים.

בשלב ראשון התלמידים התבקשו למיין את התמונות ל:תמונות סרק (בהן לא מופיעות חיות בר), תמונות של חזירי בר ותמונות של חיות בר אחרות. לאחר מכן התלמידים, התבקשו לנתח את התמונות (שאינן סרק) לפי סוג בעל החיים המופיע, מספר הפרטים המופיע בתמונות, ומשך הזמן שנצפו. את הניתוח בשלב זה תיעדו התלמידים בטבלה בגיליון גוגל שיתופי שריכז את כלל הנתונים מכל בתי הספר אשר השתתפו.

חלוקת העבודה בין התלמידים הקלה מאוד על העומס, ואפשרה כמות גדולה של נתונים שלאחר איחודם, אפשרה ניתוח לאור שאלות חקר שהעלו התלמידים.

פרוייקט

טבע עירוני

open project