כניסה למערכת ספרו את הסיפור שלכם

לומדים על גז הראדון בעזרת פעילות ג'יקסו

story image

הסיפור מתאר פעילות בגישת הג'יקסו, בעזרתה תלמידים בכיתה ט' למדו באופן עצמאי על גז הראדון. 

עקרונות הפעלה

עקרונות הפעלה מתארים דרכים שונות לגשר בין תיאוריות על למידה והוראה לבין דרכי יישום אפשריות

תמיכה במשוב והערכת תלמידים

שילוב לומדים בהוראת עמיתים

פיגומים לתכנון תהליך הלמידה

עיסוק בתכנים מורכבים

למדו עוד על עקרונות ההפעלה

במסגרת פרויקט הראדון התלמידים היו אמורים ללמוד על גז הראדון מתוך יחידת לימוד שנכתבה במיוחד למטרה זו. היחידה הועברה על ידי מורות כיתה ט' בבית ג'אן וברמת הגולן, במטרה להעמיק בנושא, ולהכין את התלמידים למדוד את ריכוז הראדון בביתם. אחת הפעילויות התנהלה  בשיטת ג'יקסו. במהלך הפעילות, הכתה התחלקה לחמש "קבוצות אם". מטרת קבוצות האם היתה להעמיק בנושא הראדון, על היבטיו השונים. לשם כך, כל תלמיד בקבוצת האם קיבל משימה, להתמחות בנושא מסויים, על ידי השתתפות בקבוצת התמחות העוסקת בנושא זה. כל קבוצת התמחות קיבלה דף מידע שעסק בנושא הקשור לראדון, למשל, איך הראדון חודר למבנה? מהו הריכוז של הגז באוויר? למה הוא מסוכן? ועוד.

בקבוצות ההתמחות, התלמידים למדו את המידע שקיבלו ביחד, התבקשו להרחיב את הידע שלהם מעבר לדף המידע ולהפוך למומחים בו. לאחר מכן, הם חזרו לקבוצות האם שלהם ולימדו את חברי הקבוצה על הנושא בו התמחו. בסוף הפעילות, כל קבוצת אם סיכמה מה למדה על פלקט והציגה את התכנים לקבוצות האחרות. בבית הספר שברמת הגולן, הפלקטים ניתלו באחד ממסדרונות בית הספר, בכדי לשתף את התלמידים האחרים ולבשר על הפרוייקט שיצא לדרך.

התנסות זו אפשרה לתלמידים לא רק לרכוש ידע, אלא גם להפוך למומחים בקהילה שלהם, אשר כללה תלמידים אחרים והורים. הם הרגישו שהם מקור הידע, שהם מסוגלים ואף רוצים לדבר על מדע. 

פרוייקט

הראדון

open project