כניסה למערכת ספרו את הסיפור שלכם

חקר בתי גידול לחים בגולן - למידה שצומחת מהשטח

story image

חקר אקולוגי בשדה בשילוב חקר נתונים מעמיק מצאו ש...

עקרונות הפעלה

עקרונות הפעלה מתארים דרכים שונות לגשר בין תיאוריות על למידה והוראה לבין דרכי יישום אפשריות

גישור בין למידה בכיתה ומחוצה לה

גישור בין חקר מדעי וחקר נתונים

תמיכה בהתאמת פעילויות להקשר מקומי

עיסוק בתכנים מורכבים

למדו עוד על עקרונות ההפעלה

תלמידי כיתה ו' בבית ספר שורשים השתמשו בכלי הניטור "תצפיטבע" כדי להשוות את המגוון הביולוגי בין שלושה בתי גידול לחים בדרום רמת הגולן. מחקרם נעשה במסגרת פרויקט החקר במדעים, ובתמיכה של היחידה הסביבתית גולן.
התלמידים יצאו לסיורים רבים בסביבה הקרובה, מהם עשרה בנחלים, בהם אספו נתונים של מגוון ועושר מינים (באמצעות אפליקציית "תצפיטבע") וגם נתונים א ביוטיים של המים (חומציות, מוליכות, עכירות). כתוצאה מהתבוננות בשטח וחקר הנתונים, גילו הבדלים בין האתרים וחפשו את הסיבות הקשורות בהשפעת האדם. אחת ההשערות הייתה שלרעיית הבקר יש השפעה על מגוון המינים. לאור זאת, הם יצאו לחקר נוסף ובדקו סוגי בקר ולחץ רעיה וערכו השוואה בין בין האתרים. 

כ-1500 נתונים נאספו במהלך התוכנית והם עובדו בעזרת codap. התוצאות הראו שאין חפיפה במינים בין שלושת הנחלים ושללחצי הרעיה היתה השפעה משמעותית. 

פרוייקט

תצפיטבע

open project
user avatar

שלומית ליפשיץ

מענין! אשמח לדעת יותר עד כמה התלמידים התחברו לנושא? האם אהבו אותו? האם חלקם ממשיכים לנטר לבד את מגוון המינים?

15/12/2020 16:19:16

user avatar

מאיה בנישו

האם ניתן להוסיף קישור או מידע על תוכנת ה codap?

15/12/2020 16:20:22

user avatar

עומר גייסט

האם אפשר להשתמש באפליקציה "תצפיטבע" גם למחקרים באזורים אחרים בארץ או של מורים אחרים שמסיירים עם כיתתם ברמת הגולן?

15/12/2020 16:21:17

user avatar

שלומית ליפשיץ

האם אפשר להעלות את הפוסטר בסיפור ברזולוציה גבוהה יותר שתאפשר קריאה גם של הגרפים והטבלאות?

15/12/2020 18:02:18