כניסה למערכת ספרו את הסיפור שלכם

ויזואליזציה של נתוני ספירת הציפורים

story image

נתונים שנאספו על ידי התלמידים מביה"ס אביטל במסגרת ספירת הציפורים נכתבו בטבלאות ותרשימים בהנחיית המורה גיא קופליק, והושוו לנתוני ספירה איזורית וארצית.

עקרונות הפעלה

עקרונות הפעלה מתארים דרכים שונות לגשר בין תיאוריות על למידה והוראה לבין דרכי יישום אפשריות

יצירה ושימוש חוזר בתוצרי תלמידים

תמיכה בויזואליזציה של נתוני לומדים

גישור בין חקר מדעי וחקר נתונים

למדו עוד על עקרונות ההפעלה

במשך 5 ימים (22-28 בינואר 2019), במסגרת ספירת הציפורים הארצית, התקיימו 14 תצפיות, בשעות שונות לאורך יום הלימודים (8:00-14:00). כל תצפית נמשכה כ-10 דקות, שבה נרשמו מיני הציפורים השונות, ומספר הפרטים מכל מין, בטבלאות מסודרות, שעובדו במחשב בתוכנת אקסל, תוך השוואה לנתוני ספירת הציפורים מהשנים 2016-2018.

התוצאות חושבו לנתוני שכיחות מיני הציפורים, המצביעים על הסיכוי לצפיה בהן, והושוו לתוצאות הספירה ברמה"ג ולתוצאות הארציות. הגרפים מוצגים למטה. כתוצאה הוסק שבמרום גולן יש אכולוסייה גבוהה יותר של שחרורים ועורבנים. מוצגת למטה גם כרזת סיכום של המחקר.קבצים:

פרוייקט

ספירת הציפורים הגדולה

open project
user avatar

יעל קלי

האם הנתונים האלה נאספו רק בבתי ספר? מכמה בתי ספר נאסף המידע?

27/04/2021 13:40:33

user avatar

יעל קלי

האם הנתונים האלה נאספו רק בבתי ספר? מכמה בתי ספר נאסף המידע?

27/04/2021 13:40:35