כניסה למערכת ספרו את הסיפור שלכם

המדוזות מחוללות שינוי בית ספרי

הטמעה של חדשנות חינוכית באמצעות פרוייקט המדוזות תוך שיתוף ושילוב בית הספר בחקר מדעי. 

עקרונות הפעלה

עקרונות הפעלה מתארים דרכים שונות לגשר בין תיאוריות על למידה והוראה לבין דרכי יישום אפשריות

שילוב דרכי אינטרקציה וסוגי מדיה מגוונים

עיסוק בתכנים מורכבים

גישור בין למידה בכיתה ומחוצה לה

גישור בין חקר מדעי וחקר נתונים

גישור בין תלמידים, מורים ומדענים

גישור בין למידה בבית הספר והקהילה

למדו עוד על עקרונות ההפעלה

הכל התחיל מרצון גדול של בית הספר היסודי רמב״ם בנהריה והמנהלת שלו לחולל שינוי במעמד שלהם בקהילה באמצעות חדשנות חינוכית. כדי להשיג מטרה זו מנהלת בית הספר פנתה לאוניברסיטת חיפה בבקשה לסיוע. במקביל, המדענים שעמדו מאחרי פרויקט המדוזות,  פרופ׳  דרור אנג׳ל ודר. דור אדליסט רצו מאד להרחיב את שיתוף הפעולה הקיים עם הקהילה גם לבתי ספר. השידוך בין בית הספר והחוקרים היה מתבקש ובוצע על ידי המרכז לקידום מדע אזרחי בבית הספר.

תהליך העבודה המשותף התאפיין ברצון רב לשיתוף פעולה מכל הצדדים וכלל הרבה ניסוי וטעיה. הושם דגש רב על הקשר בין המדענים לתלמידים. המדענים פגשו את התלמידים בבית הספר ובחוף הים וגם ליוו את הלמידה מרחוק. עיצוב ההפעלה נעשה בשיתוף חוקרות למידה שהנחו את התהליך, ליוו את ההשתלמויות הבית-ספריות ואת ההפעלות, העניקו תמיכה פדגוגית למורות לכל אורכו של התהליך ותיווכו בינן לבין המדענים. התהליך כלל עידוד המורים לשלב למידת חקר שיתופית מבוססת טכנולוגיה תוך שימוש במרחבי למידה מגוונים. הלמידה התקיימה במסגרת חקר בשיטת ה-P.B.L

מרחבי למידה אלה כללו כמובן את חוף הים וגם את מרחב הלמידה העתידי ( future learning space FLS) באוניברסיטת חיפה. הביקור באוניברסיטה מימש את עקרון פריצת גבולות בין בית הספר לאקדמיה ואיפשר לתלמידים להתנסות בלמידת חקר ועבודה עם נתונים בסביבה עשירת טכנולוגיה. התלמידים חקרו את בסיס הנתונים הארצי לו גם הם תרמו והעלו שאלות מחקר משלהם. 

התרומה לבית הספר ולמעשה לכל השותפים הייתה משמעותית. בראש ובראשונה חשוב מאד לציין שכל השותפים כולל התלמידים נהנו מאד מהתהליך. 

התלמידים גילו התלהבות גדולה מהנושא מלכתחילה, הרבה מעבר למצופה, התחברו אליו ברמה האישית והביעו ענין להרחיב את הידע שלהם על המדוזות. ניתן לומר שברבים מהם ניצת תחום עניין חדש. התלמידים רכשו מיומנויות חדשות, התנסו בלמידה שיתופית ובלמידת חקר בסיס נתונים. הם אף ערכו סקר בקרב תלמידים והורים והקימו עמדות הסברה בטיילת של נהריה. החקר שולב בדספלינות שונות כמו מדעים, אומנות, שעת חינוך.

כמו כן, הם הושפעו מאד מהקשר הישיר עם המדענים והביקור באוניברסיטה בה הם יכלו לראות את התרומה שלהם לחקר הנתונים הארצי בתחום.  הם ציינו את העובדה שהם מרגישים שהם עושים משהו חשוב שמעורר בהם גאווה גדולה. הסיור באוניברסיטה ובמעבדות בהם עובדים החוקרים בכלל והשתתפות במחקר אוניברסיטאי בפרט, קרבו את האוניברסיטה לחייהם.


החוקרים חשו שחוויה ראשונית זו חשפה אותם לפוטנציאל הטמון בשיתוף הפעולה עם בתי ספר ובאמצעותם עם הציבור הכללי והיכולת של שיתוף פעולה כזה לתרום להרחבת מאגר הנתונים בתחום. הם נהנו מהתעניינות התלמידים במחקרם, התרשמו משאלותיהם שהעידו על רמת הבנה גבוה. אך מעבר לזה הם שמחו מחיזוק ההבנה של התלמידים את הסביבה הימית, מחיזוק הקשר שלהם לים ולסביבה, מחיזוק והשינויים שחלו בעקבותיה בגישה למדוזות בקרב התלמידים.

המורים עברו תהליך משמעותי של הרחבת תפיסות הלמידה וגיוון דרכי וכלי ההוראה באמצעים של דיאלוג משתף שתמך בתהליך ההטמעה והשינוי. בתהליך ממושך אך עקבי, צוות בית הספר לקח בעלות ואחריות על הנעת הפרויקט ויצר תכנית הפעלה שלמה של פעילויות הקשורות לפרויקט המדוזות, בו תלמידים עובדים בקבוצות, באמצעות בניית מצגת שיתופית, שיח עם המדענים ושאילת שאלות פוריות. צוות בית הספר כולו נוטל חלק בהנעת הפרויקט ובהפקת יום שיא שנתי סביב הנושא.


סופו של עניין בתחילתו של הסיפור... צוות בית הספר מרגיש שהתרחשה קפיצת מדרגה משמעותית. בעקבות ההפעלה נבנה בבית הספר מרחב למידה עתידי - future learnign space בו עמדות לעבודה בקבוצות עם מחשבים ניידים. כיום כל תלמידי כיתות ד׳-ה׳ משתתפים בתוכנית הלימודים המבוססת על פרויקט המדוזות. במערכת הלימודים שעות ייעודיות המוקדשות לפרויקט. נכון לומר שבבית הספר הייתה הטמעה של החדשנות החינוכית באמצעות מדע אזרחי ככלי לשיתוף ושילוב בית הספר בחקר מדעי. מנהלת בית הספר מעידה כי התפתחה תרבות למידה שיתופית בבית הספר וכי חלה קפיצה ביכולות של הצוות להוביל למידה משמעותית ופרויקטים במסגרת השיעורים.

בעקבות הקורונה נקטעה הפעילות מכיוון שהקורונה פרצה בדיוק בעונה הנוחה לאיסוף נתונים.
פרוייקט

מדוזות בעם

open project
user avatar

פרופ' טלי טל

מרתק

15/12/2020 12:15:03

user avatar

רונית דולב שחם

זו דוגמא נהדרת לפרויקט שניתן לספר עליו סיפורי הפעלה רבים מנקדות מבט שונים. במקרה הזה... הסיפור מתמקד במוטיבציה של בית הספר ל״השתמש״ במדע אזרחי על מנת לשפר את הדימוי של בית הספר.

15/12/2020 16:22:54